Výpočet termínu pôrodu

Ako si vypočítam termín pôrodu?

Podľa prvého dňa poslednej menštruácie

Tento spôsob výpočtu predpokladaného termínu pôrodu dieťaťa, je snáď najčastejšie používaným. Ak menštruácia bola pravidelná a cyklus nebol veľmi krátky (menej ako 24 dní) alebo naopak dlhý (viac ako 35 dní),  je možné tento spôsob použiť a to nasledovným spôsobom. Prvý deň poslednej menštruácie + 7 dní – 3 mesiace = Predpokladaný termín pôrodu

Podľa ultrazvukového vyšetrenia

Ďalším spôsobom ako stanoviť predpokladaný termín pôrodu je pomocou ultrazvukového vyšetrenia. Termín by mal byť určený v prvom trimestri, presnejšie pri prvom screeningovom, ultrazvukom vyšetrení. Ak rozdiel v dátumoch určených podľa poslednej menštruácie a podľa ultrazvuku nie je väčší ako 7 dní, tak platí dátum určený podľa poslednej menštruácie.

Podľa prvých pohybov dieťatka

Tretím spôsobom je výpočet podľa prvých pohybov dieťatka. U prvorodičiek sú prvé pohyby zaznamenané okolo 20. týždňa gravidity a u viacrodičiek už v 18. týždni tehotenstva. Dátum, kedy prvý krát ucítime pohyb plodu, poznačíme do kalendára a na základe tohto údaju a použitím gravitmetra (špeciálny krúžok, pre určenie a vypočítanie termínu pôrodu), lekár určí predpokladaný termín pôrodu. V minulosti bola táto metóda často používaná. V súčasnosti sa už veľmi nepoužíva pre svoju nepresnosť.

Podľa ovulácie

Poslednou metódou určenia predpokladaného termínu pôrodu je výpočet podľa ovulácie. Jedná sa o deň, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k oplodneniu. K tomuto dátumu treba pripočítať 266 dní, teda 38 týždňov a dostaneme približný termín pôrod.