Výpočet termínu pôrodu

Vyberte prvý deň poslednej menštruácie

Termín pôrodu
???

Ako si vypočítam termín pôrodu?

Podľa prvého dňa poslednej menštruácie

Tento spôsob výpočtu predpokladaného termínu pôrodu dieťaťa, je snáď najčastejšie používaným. Ak menštruácia bola pravidelná a cyklus nebol veľmi krátky (menej ako 24 dní) alebo naopak dlhý (viac ako 35 dní),  je možné tento spôsob použiť a to nasledovným spôsobom. Prvý deň poslednej menštruácie + 7 dní – 3 mesiace = Predpokladaný termín pôrodu

Podľa ultrazvukového vyšetrenia

Ďalším spôsobom ako stanoviť predpokladaný termín pôrodu je pomocou ultrazvukového vyšetrenia. Termín by mal byť určený v prvom trimestri, presnejšie pri prvom screeningovom, ultrazvukom vyšetrení. Ak rozdiel v dátumoch určených podľa poslednej menštruácie a podľa ultrazvuku nie je väčší ako 7 dní, tak platí dátum určený podľa poslednej menštruácie.

Podľa prvých pohybov dieťatka

Tretím spôsobom je výpočet podľa prvých pohybov dieťatka. U prvorodičiek sú prvé pohyby zaznamenané okolo 20. týždňa gravidity a u viacrodičiek už v 18. týždni tehotenstva. Dátum, kedy prvý krát ucítime pohyb plodu, poznačíme do kalendára a na základe tohto údaju a použitím gravitmetra (špeciálny krúžok, pre určenie a vypočítanie termínu pôrodu), lekár určí predpokladaný termín pôrodu. V minulosti bola táto metóda často používaná. V súčasnosti sa už veľmi nepoužíva pre svoju nepresnosť.

Podľa ovulácie

Poslednou metódou určenia predpokladaného termínu pôrodu je výpočet podľa ovulácie. Jedná sa o deň, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k oplodneniu. K tomuto dátumu treba pripočítať 266 dní, teda 38 týždňov a dostaneme približný termín pôrod.